Ακόμη μία εβδομάδα για την κατάθεση προτάσεων στον 8ο Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας»

// Another week to submit proposals for the 8th Innovation & Technology Competition
Deadline : October 10th.

CALL CLOSED

 

intale, PollFish, e-table, DoctorAnyTime, SourceLair, wifins, itBooms, nannuka: όλοι διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας».

Απομένουν επτά ημέρες για την κατάθεση προτάσεων στον 8o Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας». Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες. Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:1.Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα 2.Περιβάλλον και τεχνολογία 3.Πολιτισμός και τεχνολογία. Η υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 στις 15.00. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι τέσσερις (4) πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν, θα λάβουν τα ποσά των €20.000, €10.000, €6.000 και €4.000 αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από Καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Για να υποβάλλετε πρόταση στο διαγωνισμό πατήστε εδώ.

// ENGLISH

Another week to submit proposals for the 8th "Innovation & Technology" Competition inline, PollFish, e-table, DoctorAnyTime, SourceLair, wifins, itBooms, nannuka: everyone was distinguished in the "Innovation & Technology" Contest.
There are seven days to submit proposals for the 8th "Innovation & Technology" Competition.
The aim of the Contest is to highlight and reward the original ideas that will contribute to the development of innovative systems and applications based on new technologies. The original proposals to be submitted should concern one of the following three themes: 1.Electronic entrepreneurship 2.Privacy and technology 3.Polititism and technology. The submission of proposals will take place until Tuesday 10 October 2017 at 15.00. Within the Contest, the four (4) first ideas to be awarded will receive the amounts of € 20,000, € 10,000, € 6,000 and € 4,000 respectively, after evaluation by University Professors and National Bank staff. To submit a proposal to the competition click here.
 

Events

  • 1
  • 2
  • 3